کلاه گیس

یکی از راه های پوشانيدن ظاهری طاسی سر در افرادی که مقدار زيادی از موهای خود را از دست داده اند (که معمولاً ناشی از بيماری به نام آلوپسی توتاليس ويا شيمی درمانی سرطان است) استفاده از کلاه گيس است هر چند که از ديد افراد معمولی جامعه، کلاه گيس برای مردان شايسته نبوده و اغلب اين افراد مورد تمسخر ديگران قرار می گيرند و همين مطلب موجب ايجاد يک ترس و اضطراب دائمی و سرافکندگی فرد می گردد. در مقابل خانم ها بسيار راحت تر از کلاه گيس استفاده کرده و فرهنگ جامعه هم کلاه گيس را برای خانم ها می پسندد و عيبی برای آن نمی بيند.

در سال های اخير تکنولوژی ساخت و تهيه کلاه گيس بسيار پيشرفت کرده است و در اکثريت موارد کسی متوجه استفاده فرد از آن نمی شود.

کلاه گيس های مدرن از جنس آکريليک بوده و بسيار سبک هستند و بی نهايت طبيعی بنظر می رسند ولی مشکل آنها اين است که فرد کمی احساس گرما در سرش می کند . شما می توانيد اين کلاه گيس ها را بشوييد ولی مواظب باشيد که از سشوار استفاده نکنيد زيرا حرارت می تواند باعث فرفری شدن موها شده يا حتی آنها را ذوب کند. استفاده از اين کلاه گيس ها در زير باران اشکالی ندارد.

نظر به تنوع رنگ و مدل در کلاه گيس های آکريليک، تهيه آنها بسيار ساده است و در نظر داشته باشيد که کلاه گيس را بايستی هر 9 – 6 ماه تعويض نمود. اکثر افراد دو عدد کلاه گيس دارند که يکی از آنها زاپاس است. در صورتيکه سر کاملاً طاس باشد می توان برای استقرار محکمتر کلاه گيس بر روی سر از قطعات چسب دار مخصوص ( Adhesive Pad ) استفاده نمود. برخی افراد ترجيح می دهند که از کلاه گيس دارای موهای طبيعی ( Real Hair Wig ) استفاده نمايند. قيمت اين کلاه گيس ها نسبت به نوع قبلی خيلی گرانتر بوده ولی حسن کلاه گيس با موهای طبيعی اين است که می توان آن را هر 4 – 3 سال عوض کرد. اين کلاه گيس ها را نمی توان شست و لذا در باران نمی توان از آنها استفاده کرد و بطور کلی استفاده از آنها در مقايسه با نوع آکريليک مشکلات بيشتری دارد.

نکته جالب توجه اين است که در چند روز اول استفاده از کلاه گيس، فرد استفاده کننده احساس بدی دارد و فکر می کند که همه در حال نگاه کردن به او هستند ولی با تکرار استفاده و عادت کردن به آن اين مسئله منتفی می گردد .

اگر به کلاه گيس خود کاملاً عادت کرده ايد اشکالی ندارد که آن را در خانه هم بر سرتان بگذاريد و حتی با آن به رختخواب برويد. در مهمانی ها استفاده از کلا ه گيس اصلاً احساس ناراحتی و شرمساری نکنيد و به ياد داشته باشيد که اولاً به غير از شما افراد زيادی هستند که کلاه گيس دارند و ثانياً خيلی از افراد از چيزهای مصنوعی مانند ناخن مصنوعی ، سينه ( پستان ) مصنوعی و دندان مصنوعی استفاده می نمايند.

تکه مو

گاهی برای ريزش موها در يک منطقه بهتر است که از يک تکه مو استفاده شود. اگر در انتخاب موهای مورد مصرف کاملاً دقت شده و آنها دقيقاً شبيه موهای نرمال اطرافشان باشند، استفاده از تکه مو برای فرد فوق العاده مسرت بخش و مفيد خواهد بود.

گاهی برای فيکس کردن تکه مو در محل طاس از چيزهايي شبيه بخيه و غيره استفاده می شود ولی خطر اين اقدامات ( از قبيل التهاب و عفونت پوست سر) زياد بوده و لذا بهتر است که استفاده نشوند. در حال حاضر با استفاده از چسب های پيشرفته می توان تکه مو را به پوست سر و موهای اطراف متصل کرد و از حرکت آن جلوگيری نمود. برای تنظيم محل تکه مو در سر لازم است که هر 8 – 6 هفته آن را مرتب کرد ( اين مسئله بدليل رشد موهای اطراف تکه مو است)کلاه گيس ممکن است بصورت کامل بوده و روی سر قرار گيرد و يا اينکه تارهای مو بصورت تک به تک و يا دسته ای به طرق گوناگون مانند چسب، کليپس، مواد اتصال دهنده، بافتن و غيره به موهای قبلی فرد و يا پوست سر متصل گردند. موهای مورد استفاده در کلاه گيس می توانند مصنوعی و يا طبيعی باشند. مسلم است که موهای طبيعی بسيار بهتر و البته گران تر می باشند.

عيب کلاه گيس کامل اين است که هر لحظه امکان افتادن آن رفته و لذا فرد از ترس اين مسئله و مسخره شدن توسط ديگران همواره مضطرب و نگران می باشد. نمايش فيلم های کمدی با همين مضمون بر اين مطلب دامن می زند. در ضمن فرد دارای اين مدل کلاه گيس نمی تواند در مکان هايی مثل استخر، مناطق بادخيز و غيره حضور داشته باشند.

در مواقعی که موهای کلاه گيس توسط کليپس به موهای قبلی فرد متصل شده اند، کشش مداوم وارده به موهای موجود شخص باعث می شود که در درازمدت منطقه فوق دچار طاسی شود. استفاده از چسب هم مقداری کثيف کاری داشته و از سوی ديگر باعث خراب شدن زودهنگام کلاه گيس می گردد.

hair-facts-look-2

طاسی ناشی از اتصال کليپس کلاه گيس

در روش ديگر يک يا دو تار مو به قسمت انتهايی موی موجود فرد گره زده شده و به اين ترتيب تعداد موهای موجود در روی سَر دو تا سه برابر می گردد. مسلم است که با رشد موی فرد، گره فوق هم به سمت بالا حرکت می کند و لذا بايستی مجدداً اين گره به سمت پايين کشانيده شود و اين کار را بايد هر چند هفته يکبار تکرار کرد. گره زدن ها و پايين کشيدن های مرتب، در طولانی مدت موجب سست شدن موهای موجود فرد شده و به کم پشتی موها دامن می زند.

به نظر مؤلف استفاده از کلاه گيس فقط در مواردی جايز است که طاسی فرد بسيار شديد و وسيع بوده و بانک موهای پشت سر وی هم ضعيف و اندک می باشد. در اين موارد کلاه گيس انتخاب خوبی برای شخص بوده و اگر وی با طاسی سرش به هر دليل مشکل دارد، استفاده از آن توصيه می گردد.

ارتباط کلاه گیس با کاشت موی طبیعی

گاهی فرد برای پوشانيدن ظاهری يک طاسی نه چندان شديد و وسيع در سرش متوسل به کلاه گيس شده و مدتی از آن استفاده می کند بدين معنی که شخص با کلاه گيس خود را به جامعه معرفی کرده و بدين ترتيب در انظار ظاهر می شود. پس از مدتی وی از کلاه گيس و مشکلات آن خسته شده و تصميم به انجام کاشت مو می گيرد. اين فرد با کسی که از کلاه گيس استفاده نکرده و با طاسی سرش در انظار ظاهر شده است، تفاوت های بسياری داشته و يکسری مشکلات بر سر راه کاشت موی وی وجود دارد. اکثر اين مشکلات به جنبه های روانشناسی و احساسی فرد برمی گردد. با توجه به اينکه برای انجام کاشت مو اکثراً لازم است که موها تراشيده شوند و از طرفی معمولاً کلاه گيس به موهای قبلی فرد متصل شده است، لذا مشخص است که پس از کاشت مو ديگر نمی توان از کلاه گيس استفاده شده و اين مطلب موجب بروز مشکلاتی برای فرد از نظر برخورد اجتماعی وی گردد.

از سوی ديگر تراکم موهای کلاه گيس بسيار بيشتر از تراکمی است که با يک يا دو جلسه کاشت موی طبيعی ايجاد شده هر چند که اين تراکم بالا به قيمت ظاهر غيرعادی و مصنوعی کلاه گيس بدست می آيد. تراکم کمتر کاشت مو گاهی موجب پشيمانی فرد از انجام کاشت مو شده و سخنان نيش دار اطرافيان هم به آن دامن می زند.

به نظر مؤلف در موارد فوق بهتر است فرد موهايش را تراشيده و کلاه گيس را کنار بگذارد و چند ماه با اين وضعيت در اجتماع ظاهر شود تا هم از نظر احساس شخصی و هم از لحاظ برخورد اجتماعی آمادگی پذيرش نتايج کاشت مو را داشته باشد و بدين ترتيب از مشاهده موهای طبيعی بر روی سرش بسيار راضی خواهد شد و مشکلی پيش نخواهد آمد.