نام نیک دکتر وفائی

هشدار درباره سوء استفاده از نام نیک دکتر وفائی

نظر به سؤاستفاده هایی که مکرراً از نام نیک و حسن شهرت “دکتر علی وفائی” و “کلینیک کاشت موی طبیعی” ایشان از سوی پزشکان عمومی، پزشکان متخصص و افراد غیر پزشک شده و این امر موجب گمراهی متقاضیان محترم پیوند موی طبیعی می گردد، لذا بدین وسیله اظهار می دارد که :

دکتر علی وفائی ( متخصص پوست و مو ) هیچ گونه شعبه و نمایندگی در هیچ یک از شهرهای ایران و دیگر کشورهای جهان نداشته و هیچ فردی اعم از پزشک و یا غیر پزشک دارای مجوز کاشت موی طبیعی به نمایندگی از طرف ایشان نمی باشند. اگر فردی ادعا می نماید که نزد ایشان پیوند مو را یاد گرفته و یا مدتی در کلینیک ایشان کار کرده است و حالا می تواند با اجازه ایشان به امر کاشت موی طبیعی بپردازد ، این ادعا کذب محض بوده و صحت ندارد . اگر فردی به هر طریق ممکنه ( جزوه ، بروشور ، کتاب ، سایت اینترنتی ، تبلیغات در تلویزیون ، مطبوعات و کانال های ماهواره ای ) از عکس ها و اطلاعات بیماران دکتر علی وفائی برای جلب نظر بیماران دیگر استفاده می نماید ، این امر بدون اطلاع ایشان و به صورت غیر قانونی انجام شده و هیچ اجازه ای از طرف ایشان در این رابطه صادر نشده است.

از همه بیماران محترم صمیمانه درخواست می شود در صورت مشاهده این مسایل ، موضوع را به اطلاع دکتر وفائی رسانیده تا از طریق مراجع قضایی پیگیری شود . متشکریم .

 

مندرجات ، عکس ها ، فيلم ها و کليه محتويات اين سايت اينترنتی متعلق به کلينيک کاشت موی طبيعی دکتر علی وفائی می باشد .

هرگونه تصويربرداری ، کپی غيرمجاز و سؤاستفاده از محتويات اين سايت  به هرصورت و به هرشکل بدون اجازه کتبی از دکتر علی وفائی  غيرقانونی تلقی شده و ازطريق مراجع قضائی قابل پيگيری قانونی خواهدبود .