موخوره عبارت است از دو يا چند شاخه شدن انتهای مو و گاهی اوقات همه طول مو. علل موخوره عبارتند از:

صدمات فيزيكی وارده به ساقه مو مثل شانه و برس زدن زياد، سشوار بيش از حد، مش و فركردن مکرر و آسيب های شيميايی به مو مانند رنگ كردن، شستشوی زياد سر با صابون های قليايی و يا شامپوی نامناسب. به همين دليل موخوره عمدتاً در موهای بلندو خشك (كه حساس ترو شکننده تر هستند) مشاهده می گردد. گاهی رنگ اين موها هم تغيير می کند. برای رفع موخوره رعايت موارد فوق توصيه می شوند:

انتهای موها بطور مرتب كوتاه شود، استفاده از روغن زيتون يا روغن بادام شيرين بلافاصله پس از حمام روی انتهای موها و استفاده از شامپوی ملايم و مخصوص موهای آسيب ديده.