قرص فيناسترايد (Propecia) به مقدار يک ميلي گرم درروز داروی ديگری است كه فقط درآقايان قابل استفاده است. مکانيسم اثر فيناسترايد مهار فعاليت آنزيم 5 آلفارداکتاز در ريشه مو می باشد. 5- آلفارداكتازآنزیمی است كه برای فعالیت بعضی هورمونهای مردانه(آندروژنی)لازم است. فولیكول های مووغددچربی درپوست نسبت به هورمونهای مردانه(آندروژنی)حساس هستندوبه اثرات آنهاواکنش نشان می دهند. قوی ترین هورمون آندروژنی،تستوسترون است كه درداخل سلول های حساس(مانند فولیكول های مووغددچربی درپوست) توسط آنزیم 5- آلفاردوكتاز تبدیل به دی هیدروتستوسترون شده و سپس این ماده روی سلول اثرمی گذارد.مردان باسطح عادی یابالای این آنزیم،بیشتر احتمال دارد كه ریزش موی تیپ مردانه(آندروژنتیک)وبزرگی خوش خیم غده پروستات پیدا كنند.

فیناستراید ابتدابرای درمان بزرگی خوش خیم غده پروستات به كارمی رفت.به دنبال استفاده از آن،اثربخشی آن دردرمان ریزش موی تیپ مردانه نیزمشاهده وثابت گشت.

متعاقب مصرف فيناسترايد ميزان دی هيدروتستوسترون تا حدود 3/2 کاهش پيداکرده در حاليکه تستوسترون تغييری نمی کند لذا مصرف آن اثر قابل ملاحظه ای بر تستوسترون بدن ندارد. تأثيرپذيری قرص فيناسترايد در بهبودی ريزش مو در فرق سر بيشتر از جلوی سر و خط رويش مو بوده و نيز مصرف فيناسترايد منجر به رشد موهای ضخيم و بلندمی گردد .

اثر درمانی قرص فيناسترايد حدود 6 – 3 ماه پس ازشروع دارو مشخص شده و يكسال بعد به حداکثر خود می رسد. اين اثرات در طی سال دوم درمان ثابت مانده و يا کمی کاهش پيدا می کنند. قرص فيناسترايد بی خطر بوده و عوارض جانبی آن خفيف، اندك و اكثراً قابل برگشت می باشند. اين عوارض عمدتاً مربوط به كاهش خفیف دراعمال جنسی مردانه (مانند کاهش ميل جنسی، اختلال در نعوظ وکاهش حجم منی) بوده و اهميتی ندارند زيرا اولاً با ادامه درمان بتدريج ناپديد شده و ثانياً درصورت قطع درمان نيز ظرف مدتی ازبين می روند. درارتباط با قرص فيناسترايد هيچگونه تداخل دارويی و يا آثارسؤ برکبد، کليه، مغزاستخوان، چربی خون و تعداد اسپرم ها مشاهده نشده است. نظر به اینکه مصرف فیناستراید موجب اختلال د راندازه گیری یک ماده مربوط به تشخیص سرطان پروستات در آزمایش خون می گردد لذا فرد مصرف کننده فیناستراید در صورت مراجعه به پزشک بایستی استعمال این قرص را به ایشان اطلاع دهد.

اثرات مثبت درمانی فیناستراید و ماینوکسیدیل باقطع مصرف آنها در عرض چند ماه از دست رفته و ریزش موهای فرد دقیقاً به وضعیت اولیه یعنی حالت قبل از مصرف دارو بازمی گردد.توجه داشته باشید که با قطع مصرف این داروها ریزش موها تشدید نمی گردد بلکه موهایی که تحت اثر این داروها حفظ شده و یا ضخیم تر شده بوده اند بدلیل قطع دارو به تدریج به وضعیت اولیه خود درآمده و تحت تاثیر فرآیند طاسی مردانه دوباره دچار ضعیف شدگی و در نهایت ریزش می شوند.

عليرغم موقتی بودن اثرات مثبت داروهای فوق و مشکلات مصرف آنها، متخصصين پوست غالباً توصيه می کنندکه اين داروها در کنار کاشت موی طبيعی برای چند سال (وگاهی همه عمر) استفاده شوند. علت اين است که معمولاً بهترين نتيجه کاشت مو برای طاسی مناطق جلو و قله سر بوجود آمده و نيز بالاترين نتيجه مصرف اين داروها برای طاسی منطقه ورتکس حاصل می گردد لذا منطقی است که نتيجه بگيريم مصرف همزمان اين داروها با کاشت مو نتايج مفید پيوند مو را فوق العاده تشدید نموده و رضايتمندی بيمار و پزشک را افزايش می دهد.

در خانم ها ریزش موی شبیه نوع آندروژنتیك وجود داردكه به ریزش موی تیپ زنانه معروف است با این حال استفاده از قرص فيناسترايد در خانم ها ممنوع است. فیناستراید می تواندروی جنین پسر یك خانم حامله اثر نامطلوب داشته باشد و سبب بروز ناهنجاریها در جنین گردد.به همین علت درخانم های باردار و یا خانم هایی كه احتمال باردار بودنشان در طی دوره درمان می رود،تجویز نمی شود و استفاده از آن در خانمهای باردار ممنوع است. همچنين خانم های حامله نبايستی تماس پوستی با قرص فيناسترايد داشته باشند (مثلاً با دست خود دارو را به شوهرشان ندهند).