دکتر علی وفائی در خبرها

 

پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت – چهارشنبه 29 مرداد 93 لینک خبر
شبکه خبری ایران اکونا – چهارشنبه 29 مرداد 93 لینک خبر
شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید – چهارشنبه 29 مرداد 93 لینک خبر
نیو هاب – چهارشنبه 29 مرداد 93 لینک خبر
بی بی سی فارس – چهارشنبه 29 مرداد 93 لینک خبر