این تکنیک برای طاسی های پیشرفته مفید است. در این روش از یک Expander استفاده می شود که درمرحله اول در زیر پوست ده سانتیمتر بالای گوش، در ناحیه لبه بالایی سر قرار می گیرد.

سپس هفته ای 2بار داخل این وسیله دمیده می شود تا حجم آن افزوده شود و بعد از 2 ماه طی یک عمل جراحی، پوست وسیع شده روی Expander، به صورت فلاپ پوستی از پشت گوش به قسمت جلوی سر می چرخد و در خط جلوی سرقرار داده می شود. این روش طولانی برای موارد طاسی وسیع مفید است .