هشدار به متقاضیان کاشت مو

مو از جمله عواملی است که در روابط اجتماعی افراد بسيار مؤثر بوده تا جايی که موجب قضاوت و پيش داوری هايی نسبت به ديگران شده و به همين دليل پاکيزگی و خوش حالت بودن مو دارای اهميت زيادی برای انسان می باشد. از سوی ديگر از دست دادن مو موجب استرس و فشار عاطفی شديد گرديده بطوريکه غالب افراد طاس بدليل از دست دادن موهايشان در اضطراب به سر برده و نگران طعنه های اطرافيان می باشند.

همه اين مسايل موجب شده است که انسان هميشه در جستجوی راهی برای رفع طاسی بوده و در اين ميان داروها و وسايل زيادی بوجود آمده اند که بسياری از آنها نه تنها جنبه شيادی و کلاه برداری داشته بلکه موجب آسيب های زيادی به پوست و مو می گردد که بعضاً قابل جبران نمی باشند.

کاشت موی طبيعی يکی از راه های جبران طاسی می باشد که گرچه از سال ها قبل پايه و اساس آن ريخته شده ولی در سال های اخير به مدد کوشش ها و تحقيقات پزشکان متخصص پوست و مو دچار تحولات شگرفی شده بطوريکه در حال حاضر به سختی می توان کاشت موی طبيعی را در يک فرد تشخيص داد و نتايج اين عمل جراحی سرپايی در حال حاضر به طرز شگفت انگيزی طبيعی و زيبا جلوه می کند.

همه اين زيبايی ها و طبيعی جلوه کردن ها فقط زمانی اتفاق می افتد که متقاضی کاشت مو اطلاعات کافی و درست از کاری که درصدد انجام آن است، داشته و پزشک معالج خود را بدرستی و از روی سابقه کاری وی انتخاب کند نه اينکه تحت تأثير تبليغات وسوسه آميز و فريبنده رسانه های مکتوب و کانال های ماهواره ای اقدام به اين کار نمايد. دکتر علی وفائی در طول چند سال کار تخصصی خود در زمينه کاشت موی طبيعی به موارد زيادی از اقدامات نادرست و غيرعلمی در اين حيطه برخورد کرده که متأسفانه موجب خسارات مادی و معنوی فراوانی به بيماران شده و همين مطلب انگيزه ای برای تأليف اين کتاب شد.

دکتر علی وفائی متخصص پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران است که علاوه بر افتخار عضويت در انجمن متخصصين پوست ايران، در انجمن متخصصين پوست کانادا ( CDA ) و انجمن بين المللی جراحی ترميم مو ( ISHRS ) در آمريکا هم عضو می باشد. ايشان در سمينارها و کارگاه های آموزشی مرتبط با کاشت مو در کشورهای گوناگون مانند استراليا، کانادا، آمريکا و لهستان شرکت کرده و اطلاعات به روز در زمينه کاشت مو دارند. مطالب این سایت حاصل تجربيات چند ساله وی و کار بر روی صدها بيمار کاشت مو بوده و منظور اصلی از آن افزايش اطلاعات علمی متقاضيان محترم کاشت موی طبيعی است بطوريکه بتوانند با چشم باز پزشک خود را انتخاب کرده و در دام افراد غير پزشک (که متأسفانه بوفور در جامعه ديده می شوند) و اشخاص ناوارد و ناصالح گرفتار نشوند و اسير نتايج نادرست اقدامات درمانی اين شيادان انسان نما نگردند زيرا نتايج زشت کاشت موی طبيعی در اکثر موارد غير قابل جبران بوده و فرد مبتلا يک عمر گرفتار تبعات آن خواهد بود.

از همه افرادی که تمايل به انجام اين کار خطير و حساس دارند صميمانه تقاضا می شود که مطالب اين سایت را دقيقاً مطالعه کرده و به محتويات آن عميقاً توجه نمايند زيرا کاشت مو چيزی نيست که به آن نگاه سطحی داشته و شخص بايستی در مورد آن کمال احتياط را نموده و پس از بررسی همه جانبه و تحقيقات و مطالعات کافی اقدام به انتخاب پزشک معالج خود نمايد. اميد است که مؤلف به اهداف خود رسيده و در ارتقاء سطح علمی عموم مردم جامعه بخصوص متقاضيان محترم کاشت موی طبيعی مؤثر واقع شود.

نظربه حساسيت بسياربالای پيوند موی طبيعی و مسائل و مشکلاتی که بعداً ممکن است بوجودآيد، توصيه می شودکه اين کارحدالامکان توسط متخصص پوست و موانجام شود زيرا متخصص پوست و مو صلاحيت های علمی و عملی لازم جهت انجام کاشت موی طبيعی را دارا می باشد.

با توجه باينکه نتايج ناشی ازانجام کاشت موی طبيعی غيرقابل برگشت بوده و ترميم آنها نيز بسيارمشکل است لذا به متقاضيان محترم اين کارصميمانه توصيه می شودکه درانتخاب پزشک معالج خودنهايت دقت و وسواس را بخرج دهند تا بعداً دچارمشکلی ازاين بابت نگردند.

با توجه به اينکه برخی افراد ادعامی کنندکه متخصص کاشت مو می باشند (و اغلب هم اين تخصص را ازکشورهای خارجی بخصوص کانادا و آمريکا گرفته اند)، بايستی متذکرشدکه رشته دانشگاهی به نام « تخصص کاشت مو » وجود خارجی ندارد. واقعيت اين است که فقط رشته دانشگاهی به نام بيماری های پوست و مو وجود دارد که متخصصين اين رشته می توانند در حوزه تخصص خود اقدام به پيوند موی طبيعی نمايند.

با توجه به بمباران تبليغات در مورد کاشت موی طبيعی در مطبوعات، تلويزيون و بخصوص کانال های ماهواره ای و اين نکته که بسياری از اين تبليغات به شدت وسوسه آور و فريبنده می باشند، تقاضا می شود قبل از انجام کاراز تخصص و تجربه پزشک خودکاملاً مطمئن شويد زيرا بعداً راه برگشتی وجود ندارد. هرگونه رودربايستی و خجالت در اين زمينه مهم و حياتی را کنار بگذاريد و يادتان باشدکه انتخاب پزشک و تحقيق درمورد صلاحيت و تخصص وی حق طبيعی و قانونی شما است. برای کنترول تخصص پزشک معالجتان سه راه وجوددارد:

الف) پروانه مطب پزشک که بايستی حتماً دراطاق ويزيت نصب شده باشد.

ب) استعلام ازدانشگاه علوم پزشکی و يا سازمان نظام پزشکی شهرستان محل طبابت پزشک و يا مراجعه به سايت اينترنتی سازمان نظام پزشکی ايران ( www.irimc.org )

پ) استعلام ازانجمن متخصصين پوست ايران (www.iransocderm.com )

درانتخاب متخصص پوست خود برای انجام کاشت موی طبيعی به نکات ذيل دقت فرماييد:

1)آيا ايشان شما را در زمينه جنبه های زيبايی شناسی و نتايج هنرمندانه کاشت مو راهنمايی می کند يا اينکه فقط به مسايل پزشکی قضيه اشراف دارد؟

2) آيا وی برای جلسات احتمالی بعدی کاشت مو با شما صحبت می کند و به بيان ديگر نگران وضعيت شما درآينده نيز هست و برنامه ريزی بلندمدت برای شما می کنديا اينکه فقط به اين فکر است که برای اين جلسه پولی گرفته و شمارا به حال خودرهاکند؟

3) آيا پزشک درمورد مشکلات و عوارض جانبی کاشت مو با شما صحبت می کند يا اينکه فقط از خودش و کارش تعريف و تمجيدمی نمايد؟

4) آيا پزشک آنقدر شهامت داشته است که به برخی ازمتقاضيان کاشت موی طبيعی جواب منفی داده و يا اينکه انجام کاشت مو درآنها را به تعويق بيندازد؟

5) آيا ايشان فقط به نشان دادن عکس های قبل و بعد برخی ازبيماران خود اقدام می کند يا اينکه بيماران خود را به شما معرفی می کتدتا ازنزديک آنها را ديده و در مورد کار با آنها صحبت نماييد؟

6) آيا پزشک شخصاً و با حوصله با شما صحبت کرده و به تمامی سؤالات و ابهامات شما جواب می دهد يا اينکه فقط عجله دارد تا نوبت شما را قطعی کرده و به بقيه بيمارانش بپردازد؟

سعی کنيدفقط خودتان با ديدباز و تحقيق کامل درموردانتخاب پزشکتان تصميم بگيريد زيرا وقتی که کار خراب شد ديگران هيچ مسئوليتی را قبول نکرده و اين شما هستيدکه بايستی رنج و درد ناشی از مراجعه به افراد فاقد صلاحيت را تحمل نماييد. هيچگاه به تبليغات رسانه ای (مطبوعات، بروشورهای تبليغاتی، راديووتلويزيون) اعتمادمطلق نداشته و فکرنکنيد هر کس در مجله مطلبی می نويسد و يا در راديو و تلويزيون صحبت می کند علامه دهراست. بخصوص متوجه باشيدکه مطالب وگفته های پخش شده در شبکه های ماهواره ای عمدتاً کذب محض بوده زيرا هيچ کنترول علمی برروی محتويات اين برنامه ها وجودنداشته و هرکس با هر مدرکی می تواند با پرداخت پول خودش را دکترمعرفی کرده و تبليغات نمايد. در عکس های زيرنمونه هايی از بيماران کاشت مو توسط افراد فاقدصلاحيت علمی را ملاحظه می فرماييد.

hair-transplantation-4 (1)

برداشت بسيار بدازمنطقه دهنده مو در پشت سر
محل برداشت بصورت خطوط اسکاربسيارزشت و نازيبا درآمده است

hair-transplantation-5

کاشت موی عروسکی وبصورت راه راه (چمن کاری)

hair-transplantation-6

نتايج تأسف بار کاشت ابرو توسط افراد ناوارد

hair-transplantation-7

کاشت مو به صورت دسته جارویی (عروسکی)

تصحيح کاشت موی قبلی که بصورت نادرست انجام شده است

درمواردی به بیمارانی برخورد می کنیم که سال ها قبل و با متدهای رایج آن زمان (کاشت با گرافت های بزرگ حاوی 20 – 15 تارمو) تحت عمل جراحی کاشت موی طبیعی قرار گرفته اند. در این موارد می توان با پانچ های مخصوص گرافت های بزرگ کاشته شده را درآورده و آنها را به قطعات کوچکتر تقسیم و سپس مجدداً کاشت را انجام دهیم و در همین زمان با برداشت مجدد از پشت سر وی و استفاده از میکروگرافت تراکم بالاتری برای وی ایجادنماییم.

ولی مشکل بزرگتر، کاشت موی امروزی توسط شیادانی است که نه اطلاعات علمی و عملی لازمه را دارند و نه شرافت پزشکی و وجدان انسانی. موارد خطا در کاشت مو گاهی در منطقه برداشت مو دیده شده ولی عمدتاً در منطقه کاشت مو مشاهده می گردد. در این مواقع اگر باصطلاح خرابکاری خیلی شدید نباشد می توان اعمال جراحی ترمیمی را انجام داده و نیز با استفاده از کاشت موی طبیعی بصورت صحیح و علمی تا حدی به بیمار کمک کرد ولی در مواردی هیچ کاری نمی توان انجام داد و شخص مجبور است یک عمر با ماحصل کار نادرست قبلی بسازد و بسوزد.

hair-transplantation-44

اسکارهای زشت بدلیل برداشت نادرست و غیرعلمی از پشت سر
این ضایعات تا حد زیادی قابل ترمیم و اصلاح هستند

hair-transplantation-45

کاشت مو بصورت عروسکی با گرافت های درشت
این وضعیت قابل اصلاح است ولی مشکلات خاص خود را دارد

hair-transplantation-46

در این بیمار نگون بخت اسکارهای وسیع در جلو و طرفین سر ایجادشده است
برای این فرد متأسفانه کار خاصی نمی توان ایجاد کرد

hair-loss-in-men-7

hair-transplantation-17

نتيجه کاشت موی طبيعی اگر توسط فرد دارای تجربه علمی و عملی انجام شود.

دکتروفائی دارای بورد(دانشنامه)تخصصی در رشته بیماری های پوست وموازدانشگاه علوم پزشکی تهران می باشدوامتحانات لازمه رادراین زمینه گذرانیده است.

certification-board

certification-office

پس ازگذرانیدن دوره آموزش تخصصی کاشت موی طبیعی دراسترالیا و عضویت در انجمن بین المللی کاشت مو(ISHRS ) ، آمریکا و انجمن متخصصین پوست کانادا (CDA) دکتر علی وفائی کار حرفه ای کاشت موی طبیعی را در کلینیک خود شروع نموده وتا بحال متجاوز از چهارهزار مورد کاشت موی طبیعی به روش های میکروسرجری (FUT) و روش جدید غیرجراحی (FIT) انجام داده اند.

certification-ishrs-1

certification-CDA

دکتر علی وفائی درحد امکان و بطور مرتب درکنگره های تخصصی پوست و مو ( با گرایش بیشتر به کاشت موی طبیعی ) در داخل و خارج کشور شرکت نموده و سعی می کنند که همواره اطلاعات تخصصی و فوق تخصصی به روز در مورد علم و هنرکاشت موی طبیعی داشته باشند.

certification-ishrs-2

آخرین کنگره ISHRS که ایشان در آن حضور داشتند ورک شاپ اورلاندو (آمریکا) بوده است که در سال 2017 در شهر اورلاندو (فلوریدا – امریکا) برگزار شده است.

certification-ishrs-3

323a8f5d-8372-41ac-9c22-1faf2ae5cfa0

2

Dr. Ali Vafaei Ltr

Vafaei-Good Standing