نوامبر 27, 2016

کاشت (پیوند) موی طبیعی

تاریخچه پيوند موی طبيعی با پايان نامه آقای دکتر ديفن باخ درآلمان درسال 1822 با موضوع پيوند مو در حيوانات شروع شد. در دهه 1950 پزشکان […]