نوامبر 27, 2016

چین و چروک صورت

پوست تمام سطح بدن راپوشانیده وبزرگترین ارگان بدن محسوب می گردد.سطح پوششی پوست دربزرگسالان بطورمتوسط 2 مترمربع ووزن آن درحدود 3 كیلوگرم است. پوست اولین سددفاعی […]
نوامبر 27, 2016

آکنه (جوش غرور جوانی)

پوست بزرگترین ارگان بدن انسان بوده و دریك فردبزرگسال با جثه متوسط درحدود20 فوت مربع می باشد.به همین دلیل وچون پوست یك اندام قابل مشاهده است […]
نوامبر 27, 2016

درماتیت سبوره

درماتیت سبوره یک اصطلاح کلی بوده و شامل گروهی از بیماری های مزمن و عودکننده است که از حالات خفیف و شایع شامل شوره سر و […]
نوامبر 27, 2016

خال

خال(Nevus )دارای انواع واقسام می باشدولی چیزی كه درمیان عوام به عنوان خال معروف است دراصطلاح پزشكی «خال ملانوسیتی اكتسابی» (Mole ) نامیده می شود. خال […]
نوامبر 27, 2016

شوره سر

شاید شما هم تابحال سرتان شوره زده باشد. پوسته های سفید رنگ در لابلای موها كه گاهی روی شانه ها ریخته وازنظرزیبائی واجتماعی بسیارناخوشاینداست.شوره سرمشكلی شایع […]
نوامبر 27, 2016

شپش(Pediculosis)

تصورعموم براین است كه شپش سرمتعلق به دوران قدیم بوده كه بهداشت رعایت نشده ومردم دیربه دیرحمام می رفتند.البته این تصورتاحدی صحیح می باشدولی اكنون هم […]
نوامبر 27, 2016

اگزما(درماتیت)

یكی ازشایعترین بیماری های پوست اگزما(درماتیت)بوده که بخصوص دربین خانم ها به ویژه خانم های خانه داربسیارشایع می باشد.این بیماری معمولاًدراثرتماس پوست بابرخی موادرخ داده ودراین […]
نوامبر 27, 2016

زگيل

زگيل يک نوع تومورخوش خيم پوستی است که نسبتاً شايع بوده (حدود 10- 7 درصدافرادجامعه) وبدليل آلودگی پوست به ويروس زگيل (HPV )رخ می دهد.زگيل معمولاً […]