Contact Patients – America

Canada

Mr. Ramin Vaghari0016478714650ramin_4610@yahoo.com
Mr. Mohammad Soufi0016047838007onlyone@shaw.ca
Mr. Habib GolShayan0016473492248habib.golshayan@cfib.ca
Mr. Mehran JamshidiJamshidi_m@yahoo.com
Mrs. Sareh Izadpanahi0016479378213sareh.izadpanahi@gmail.com
Dr. Najib0016477096080da_shams@yahoo.com
Mr. Akireza Farokhi0012043335594
Mr. Davoud Reza Shams0014168765340da_shams@yahoo.com
Mr. Araz Jahani0014167095229ajahani47@hotmail.com
Mr. Behrouz Alavi0016049837000behrozalavi@hotmail.com
Mr. Hamid Golfar0017786888110hamidgolfar@yahoo.com
Mr. Masoud Daemi0014162337070mikedaemi@hotmail.com
Mr. Hamed Kshafiee0013069992703kshafiee_ha@yahoo.com
Mr. Arash Shah Bakhshi0016047228859arytrade@hotmail.com
Mr. Hamid Kmoshiri00115199808216kmoshiri@hotmail.com
Mr. Shahriar Mohammadi0014168449293shahryar_mohammadi@yahoo.com
Mr. Afshin PourMatin0016477730132afshin.poormatin@ttc.ca
Mr.AmirHossein Marjaei0016045059792amirmarjaee@gmail.com
Mr. Hooman SadrZadeh0014166692524houman.sadrr@gmail.com
Mr. Reza MahmoudZadehrezadeison.62@gmail.com
Mr.Shahab Baradaran0016477732158shahab_bradaran@yahoo.com
Mr.Mahdi Torabikia0016474480677mahditorabikia@yahoo.com
Mr.Shahrouz Pezeshkichahrouz@gmail.com
Mr. Pejman Firouz Fam0016043184746
Mr. Shahab Seyedi 0016047830375 , 0016049252508
Dr. Mohammar Reza Shariat Zadeh0016044689265
Mr Mohammad Reza Tabesh0018197724500
M. Abbas Romiani0014168879637 , 0014167592816
Mr. Morteza AbdolahiCell 0017788815930
Work 0016044084353
Dr. Ahankoub0014168580303
Mrs. Parvaneh Asadi 0016472866508
Mr. Reza TabeshMobile: 0016136191335
Home: 0018197724600
rezatabesh@yahoo.de
Mr. Reza Salavati0016047231241nazar3@hotmail.com
Mr. Mahmoud Ramezankhani0017789889990 ramezankhani@btinternet.com

mramezankhani@yahoo.com
Mr. Ramin Borzoui 0014165679675 , 0019058894107rborzoui@yahoo.com
Mr. Ramin Borzoui0014165679675rborzoui@yahoo.com
Mr. Hamid Yamini0017808854046 , 0016047803906ha_yamini@yahoo.com
Mr. Hamid Habibi0014166663730h_mosafertanha@yahoo.com
Mr. Soroush Babaeiyan0016047294534info@royalty.ca
Mr. Bahman Pourkamali0016477743344bpkamali@yahoo.com
Mr. Shahin Attaeishahinattaei@yahoo.com
Mr. Ali Barooee0014039765170abarooee@gmail.com
Mr. Soleiman Zarrin0016046491288Szarrin2000@yahoo.com
Mr. Dr Afshin Talaie0014038913230afshintalaie@yahoo.com
Mr. Ali Khansari0014168177174ali500khonsari@gmail.com
Mr. Davoud Ali Mohammadi0015146868665davoud@videotron.ca
Mr. Ali Safaviye0015149618615
Mrs. Maryam Mollasalehi0016474088483maryam.molasalehi@cibc.com
Mr. Abbas Ghaderi0016132762090 , 0016137339849abbiaug01@yahoo.com
Mr. Tooraj Mohajer0016049712264toorajmohajer@yahoo.ca
Mr.Abbas Hasanian001416406700hassanian@goldline.net
Mr.Gholamreza Ahmadian0017788376110hamid_a110@yahoo.com
Mr. Ali Tajvidi0016478889828alitajvidi@yahoo.com
Mr. Farshid Nouzari0014168562421farshid_no@yahoo.com
Mr. Shams haak azadi0016047674190shamsvanco@hotmail.ca
Mr. Javad Hashemi0016134499415Javad.hashemi@queensu.ca
Mr. Hossein Abbasfard0014162401698hossein_abbasfard@yahoo.com
Mr. Nariman hatami0016472445051nariman_hatami@msn.com
Mr. Ali Oliyadoost0017808075125oliadoost@gmail.com
Mr. Reza Rabii0014166170241rapword@gmail.com
Mr Amirabbas Fardr rahmanishown2005@yahoo.com
Mr. Saeid Riyahi0014164717471s.sunders@yahoo.com
Mr. Armin Moraadi0014167201577armin97533@yahoo.ca
Mr. mohammadreza Hashemi0014168065587 hoomaan20@gmail.com
Mr. Mohammad Mehri0017789284498mrmkh.ca@gmail.com
Mr. Mehdi Moasses 0016047214722moases@moases.ca
Mr. Naser Karkheyran0016048395639naserkarn@gmail.com
Mr. Abolhassan Ghasemi0014166718578abbas70@rogers.com
Mrs. Samira Bagh Verdani0016047290091yooshij@yahoo.com
Mr. Mohammad reza Kashefi0015146550408yooshij@yahoo.com
Mr. Siamak Abdoli0016047105949siamakabdoli@gmail.com
Mr. Mohmmad Ahmadi001-4168807067

The United States of America

Mr. Farhad Sabeghi0017142834555rajabjon@aol.com
Mr. Fereydoun Asgari0017204346700asgari1953@gmail.com
Mr. Amir Riyahi0016179902992amirriahi23@yahoo.com
Mr. Ali Pakdelali1_pakdel@yahoo.com
Mr. Bahram Keihoor0015105528201bahram9439@yahoo.com
Mr. Saeid Manhooeisaeid.manhooei@gmail.com
Mr. Niknrofagha2@gmail.com
Mr. Rofaghanrofagha2@gmail.com
Mr. Hooman Rastovantrastavan@gmail.com
Mr. Henrik Tahmasian0018189265677an@yahoo.com
Mr. Iman Khondabi0017405912784Ig.khondabi@gmail.com
Mr. Ashkan Ahang00190865060371ashkan.moonlight@gmail.com
Mr. Naser Oshkouhi0018323319669noshkoohi@gmail.com
Mr. Ali KheyrAndish0017135048944ali.khairandish@houstontx.gov
Dr. Esfandyar Abadi0014085614817esi_abadi@yahoo.com
Mr. Ashkan Afshari0016263215908af.ashkan@gmail.com
Mr. Narbeh Aratonian0018186402512narbeh_83@yahoo.com
Mr. Alireza Shademan0018562648004alirezashv@gmail.com
Hooman Rastovantrastavan@gmail.com
Mr.Siamak Tayyebi0016099680134aviationuvu@gmail.com
Ms.Leila Seyyed Faraji0019183271582leila.seyedfaraji@gmail.com
Mr.Mohammad Damghani0016166766838moedamghani@hotmail.com
Mr. Hamid Reza Ashouri 0017144022834
Mr. Kourosh Talebi0018323300334 , 0012812820069
Mr. Mohammad Samak0018585230296 , 0016194465292
Mr. Shahrokh Araghi 0018584143888
Mr. Sina Valad Khani0015195892695
Mr. Vahid Khoda Doust0013015266006
Dr. Navid Ester Abadi0016129916770
Mr. Peyman Delavar0018585316050
Mr. Petros Tatari0012098189507petros_antic@yahoo.com
Mr. Polous Tatari0012098189508polous.tatari@yahoo.com
Mr. Sergis Asatour0014088389365sjsargon@yahoo.com
Mr. Armen Khan Babaei0018182614613
Mr. Arbi Shahverdiyan0018186658122
Mr. Mohammad Haghighat jou0018324251955
Dr. Habib Hashemi0018139269667 , 0018134121708habibkark@yahoo.com
Mr. Mohammadreza Hamze Loei0013212874444
Mr. Reza Kalati0018327713641 , 0017137810782azad1333@msn.com
Mr. Nader Tavakoli001-808-6696609 , 001-808-2764290nadertav@yahoo.com
Mr. Mohammad Reza Yadegari0013216957523 , 0013867539601shahab1971@aol.com
Mr. Mohammad Reza Ghazian0013109851799 , 0013103951926mrghazian@yahoo.com
Mr. Mohammad Reza Fakhari0015518046434mamaly90210@yahoo.com
Mr. Mohammad Reza Fakhari0015518046434mamaly90210@yahoo.com
Mr. Arbi Shahverdian0018186658122arbi_sh60@yahoo.com
Mr. Arman Khan Babaei0018182614613
Mr. Nima Rahnemoun0014083099525nima_rahnemoun@yahoo.com
Mr. Hamid Darabi0014694873635
Mr. Ahmad Ghorbani0016092035970 Ahmad.ghorbani@dot.state.nj.us

asghorbani@verizon.net
Mr. Ali Farakish0014087282157
Mr.Mahmood Minabian0014086282608
Mr.Allen Ohanian0018184829341allengo24@yahoo.com
Mr.Farid Sadeghian0017134782569faridsadeghian7@yahoo.com
Mr. Varand Sinani0018189030900vsinani88@gmail.com
Mr. Artin Hambarchian0013107106683artin8855@yahoo.com
Mr. Pouriya Maleki0015185300650pouriamlk@yahoo.com
Mrs. Fargol Hasani0013135593512fhb550@uowmail.edu.au
Mr. Shahram zomorrodi0014088393914shahramzommorodi@yahoo.com
Mr. Navid Aghakhani0014079518557thenavid@yahoo.com
Mr. Arash Ganjbakhsh0019169697432 aganjbakhsh@yahoo.com

Mr. Amanolah Ghoreyshi0019729775800alq.qureshi@sbcglobal.net
Mr. Sohrab Razeghi00181862085122 mrazeggi@wecc.com
Mr. vazgan Artonian0014805161088 vazgna@hotmail.com

Mr. Ali Shekarian0016692219027 alishekarchigmail.com
Dr. Iman Khak parvar0015127515876imanyazdi@gmail.com
Mr . Alen Markarian0018187487083alenmark2001@yahoo.com
Mr .Soheil0018479121624
Mr .Khamo00118478903331
Mr .Rafi0018183509504
Mr .Hamed0016148005540
Mr .Ahmadreza Kheyr Khah0013104864636

Venezuela

reza6084ahmadi@gmail.com
Mr. Gholamreza Ahmadi
00584125839013Mr. Hamid Khani