تلفۆنی نه خۆشه کانمان

ایران

مامۆستا فاروق88929002898900
خوشکه چیمه ن 88929002898900
شاهرخ بابایی 88929028098922 و 88922098008980
حسین دارسنج89022909900

سوید

آقای مریوان قادر0046764141505
آقای شوان صالحی
0046520657369hawram_75@hotmail.se
آقای کارزان حسین0046722967466
آقای محمد جواد0046769455324Hammahhha2@hotmail.com
آقای کارزان کمال0046722967466
آقای دکتر ریزگار حیدر rizgar69@hotmail.com
زیدان (حیدر) فعلی8890000908209
آقای عدنان سلیمان0046739227400adnann_110@hotmail.com
آقای توماس سالیبا0046707948007tommys.84@hotmail.com
آقای امین سهیلی 0046731573773amin_soheili@hotmail.com
آقای شوان صالحی0046765564556
آقای سیروان Sirvan0046761001679sirvansalih@live.se
نجم الدین0046-736989421

انگلستان

Dr. 100447877986537kurdo1315@hotmail.com
Dr. 200447926763636Jamalaziz94@yahoo.co.uk
آقای سرور محمد004479334423sarwar2000@outlook.com
خسرو(علی)وحید قادر88990090028898
عبدالله88990099928020abdul_kurdestani@yahoo.co.uk
سمیر امین88990099900029
عبدالله علی88990000892209
عزیز سلیم88990080020922

دانمارک

ادریس یوسفی889900088892 و 889999800989

عێراق

آقای بریم علی009647501577294
آقای احمد محمود009647700102695
آقای امیر عبدالکریم009647803030038amrshafy@yahoo.com
آقای یاسر009647702535179yassirbrsha@yahoo.com
آقای ریاض009647904515147
آقای حیدر عبدالزهره009647710616797h75a73@yahoo.com
آقای ناظم عجمی009647812603003nonoal2002@yahoo.com
آقای سعد Saad009647510100763
خانم نغم الراشد009647818183610nagham.math@gmail.com
الدکتور واحد00447877986537kurdo1315@hotmail.com
الدکتور ثانی00447926763636Jamalaziz94@yahoo.co.uk
آقای مثنی سلیم009647824875307
آقای علی خشان جاسم009647805216621
آقای قاسم جمعه009647726690550
آقای دکتر شمیر مولان009647503227733shamirmawlan@ymail.com
آقای مصطفی شفیق009647703934905
آقای احمد علی حسین009647705658633alaa79mm@yahoo.com
آقای علا009647712403698alaa79mm@yahoo.com
آقای طاهر محسن009647715676230
آقای ایاد هادی محسن009647702599322
آقای حیدر حمزه009647821622595
009647719855111
haidar.hamzha@yahoo.com
آقای عزت جلال009647501177551ezet2007@yahoo.com
آقای احمد نعیم009647901143454
آقای نصیر قندی009647830839192
آقای محمد ال بدری009647708837372
آکو قادر009647501561328
آقای سرور محمدsarwar2000@outlook.com
آقای اسماعیل محمد
آقای کریم عزیز009647818595762
آقای هژار رفعت009647504434048hajar-r-s@hotmail.com
آقای بستون حمید009647708515259halmat_dil@hotmail.com
آقای محمد جاسم009647801248847
آقای حیدر علی009647801201318
آقای سعبد عبد009647710587445
009647905649761
آقای هوار فریق009647503047454
آقای کامران صالح009647701560581kawaumer@yahoo.com
آقای نباز طلیب009697503851228kawaumer@yahoo.com
آقای ستار جلال009647704088882
009647504318448
star_bdk@yahoo.com
آقای سردار احمد009647701554514
آقای محمد عبدالله خدرانی009647702219849khdrany@googlemail.com
آقای امید علی 009647705310088
آقای کارزان کمال009647706415656karzankamal@hotmail.com
آقای کارزان قادر مشیر009647504463000Karki_air@yahoo.com
آقای کمال قدیر009647501378751brwaa@hotmail.co.uk
آقای مرتضی ال موت0061413719014m.almowel@yahoo.com
آقای شهاب فرهانjavad.eraji@yahoo.com
آقای حسین عباس کاظم009647808729971hussain.almosawi7@gmail.com
آقای محمد ابراهیم009647701563262mahamadibrahem@yahoo.com
آقای میثم عجیل009647808277762sarvar1960@yahoo.com
آقای دکتر مکی راجی 009647808940340
آقای سلام کمیل009647711701786
آقای سرحان شویب009647713137124
آقای زید هادی 009649016229541d_hadi@yahoo.com
آقای معتز صلاح009647904624478pansy8pansy@yahoo.com
آقای همین عبدالله 009647824029090hemin_abdoul@yahoo.com
آقای آرام امین009647701222100Katlinwaber69@gmail.com
آقای آری ناجی009647701541422Arya-88@hotmail.com
آقای طارق قیاسی009647805334199alharamein@yahoo.com
طه889090080920988
هێرش889090989900908
شوکری8890900880000029
خۆشناو8880929990088
8880929990990
ره سوڵ8880929908000
عه زیز889090989909990
فه ریدون عوثمان889090080920028
شه مال کریم محمد امین889090080899090
ئاراز که مال889090989900292
خۆشناو889090989990088


889090989990990


889090080982229
چاوان انور889090080990009
اکرم محمود محمد889090000909880
سامی مجید889090080929922samimajeed29@yahoo.com
حسام نجم الدین889090989908098889090989908098
ری بو آر عزیز محمد889090080908080
دیار جعفر889090989908800diyar19877@yahoo.com
عمر889090080909888
سهران889090080999900
هه ردی عمر889090080900828hardiss@hotmail.co.uk
حسین علی بهادلی889090089988020
مصطفی السراج889090080999988
امید فتاح889090080900909omedable@yahoo.com
علی مجید رحیم889090080909880
آزار علی محمود889090928900000
احمد علی889090080999290
شیروان مصطفی889090080980988
آقای محمد شاکر009647807276263
آقای حریم کمال009647702465199
آقای فلاح حسن009647829733347falahhammood@yahoo.com
آقای حیدر احمدhayderah82@gmail.com
Mr. Nizheen009647504399274Im.nijmz@gmail.com
آقای سیروان Sirvansirvansalih@live.se
آقای محمد شاکر 009647807276263
آقای دکتر احمد امین009647818236262 ahmedph4@gmail.com

آقای مظفر محمودی009647504456411
آقای کرار رسول009647814822100
آقای مهدی حسن009647803543207 mhak279@gmail.com
آقای همام محمد009647702543237 sinan_6677@yahoo.com

آقای نبیل ولی009647706219462
آقای حسن عدنان009647830757067
آقای کرار009647705559896
آقای ردالن انور009647504532663
آقای مهمن 009647702535179
آقای یاسر009647702535179
مثنی009647709950003
آقای سردار009647701528569
آقای یاسین009647507677778
آقای کارزان009647715648233
رنج009647701562676
خانم حلمت
هردی مجید
رزگار009647701929010
دابان009647701563252
اسامه 009647507464748
غیدا 009647801169353
سرکان009647701440340
آقای عثمان009647501353638
دکتر غمگین009647717200327
آقای رامین میار009647727893504
صباح 009647727893504

فنلاند

حبیب سهرابی88892989009000

نروژ

آقای یاسین امین004797829674jwamer2011@hotmail.com
آقای احمد انوار004745799084
آقای وائل004747956656 waelgabriel@hotmail.com
آقای جیمز004795275474 halmnaia80@hotmail.com

آلمان

آقای رژوان طاهر00491578805843

استرالیا

آقای صفر میرزایی فرد safar_fard@yahoo.com.au

قطر

آقای علیرضا حقانی0097450605534 haghani.alireza@gmail.com

عمان

آقای نصر ال سیابی0096896779600nasralsiyabi@hotmail.com
آقای احمد بن خلفان0096898999328

سوریه

آقای توماس سالیبا0046707948007tommys.84@hotmail.com

لبنان

آقای هموز Hamouz 0097455197509hduhaini@qf.org.qa

هلند

خانم سعیده ماکور0031687957922alikarar@hotmail.nl
آقای شکار0031643453040